Yritysten palkanlaskentapalvelut

Palkanmaksu on työnantajan tärkeimpiä velvoitteita. Sinun ja työntekijöidesi tulee voida luottaa virheettömään palkanmaksuun. Täsmällinen palkanlaskenta lisää yrityksen työntekijöiden luottamusta ja tyytyväisyyttä. Kun ulkoistat palkanlaskentasi meille, takaamme sinulle huolellisen ja sujuvan palkanmaksun. Anna siis itsellesi ja työntekijöillesi mielenrauhaa ulkoistamalla palkanlaskenta Advikselle.

Palkanlaskentapalveluihimme kuuluu:

⦁ Palkkojen laskenta ja maksu
⦁ Palkkalaskelmien lähetys työntekijöille
⦁ Matka- ja kululaskujen käsittely
⦁ Palkkatietoilmoitusten ja työnantajan erillisilmoitusten laatiminen
⦁ Kelakorvausten hakeminen
⦁ Palkkatodistusten laatiminen
⦁ Eläke- ja muiden lakisääteisten vakuutusmaksujen ennakkomaksujen arviointi
⦁ Lomien kertymisen ja pitämisen seuranta sekä ylityörajojen ja työaikojen seuranta.