Tärkeät luvut 2017

Tiedot tämän vuoden kulukorvauksista, päivärahoista, kilometrikorvauksista sekä mm. työnantajan vakuutusmaksuista.

Kulukorvaukset (myös yrittäjä)

• päiväraha          41,00 euroa
• osapäiväraha     19,00 euroa
• ateriakorvaus      10,25 euroa
• kilometrikorvaus  0,41 euroa

Luontoisedut

• puhelinetu     20,00 euroa
• matkapuhelinetu   20,00 euroa
• ateriaetu (aterian hinta enintään 10,30€)  6,40€
• autoetu laskettava erikseen (määräytyy auton hankintahinnan mukaan)
• asuntoetu, laskettava erikseen (määräytyy asunnon koon ym. mukaan)

Työnantajan sotu-maksu

1. maksuluokassa 1,08 %

Palkoista pidätettävät vakuutusmaksut

• TYEL / LEL / TaEL     6,15 % 17-52-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat / 7,65 % 53-62-v.
• työttömyysvakuutus     1,60 %
• osaomistajan työttömyysvakuutus 0,70 % (omistusosuus 15 % - 50 %)

    Sosiaalivakuutukset maksu yht.

työnantajan osuus

    • TYEL (sopimustyönantaja) 25,1 % 18,95 % (17-52 ja yli 63-v.)
    • TYEL (sopimustyönantaja) 25,1 % 17,45 % (53-62-v.)
    • YEL   24,1 % (18-52 ja 63-67-v.)
    • YEL   25,6 % (53-62-v.)
    • tapaturmavakuutus (riippuu alasta) 0,80 % 0,80 %
    • ryhmähenkivakuutus 0,07 % 0,07 %